TRONDHEIM KOMMUNE SKAL VIDEREFØRE DET GODE BARNEHAGETILBUDET

Det medfører ikke riktighet at Trondheim kommune har planer om å spre tegnspråklige barna til forskjellige barnehager i kommunen.

Norges Døveforbund (NDF) har vært i kontakt med Trondheim komme og Statped om det som har fremkommet på sosiale medier om nedleggelse av Møller barnehage som Statped i dag driver.

Trondheim kommune ved kommunaldirektør Camilla Nereid sier at kommunen skal videreføre det gode tilbudet som Møller barnehage i dag gir.

NDF har stilt spørsmål om hva som skjer med nåværende ansatte i barnehagen. Kommunen vil ved årsskifte starte prosessen med å lyse ut stillinger til den nye barnehagen og de regner med at de aktuelle ansatte vil søke på de nye stillingene. Dette er ikke en virksomhetsoverdragelse, men en nyetablering. Kommunen skal plassere barnehagetilbudet i nærheten av den nye skolen for døve og hørselshemmede (Saupstad).

Kommunen og Statped har en dialog om at overgangen skal skje så smidig som mulig, og at barnehagebarna skal merke minst mulig til overgangen som skjer i august 2018.

Statped ved direktør Tone Mørk sier at de «ikke vil slippe den saken» før den nye barnehagen er kommet i god gang.

NDF oppfatter det slik at Statped vil hjelpe til slik at det blir god drift og videreføring av fagkompetansen og det gode tegnspråkmiljøet som dagens barnehage på Møller har.

Kommunen vil sørge for at barn i nabokommunene også skal kunne gå i den nye barnehagen.

Trondheim kommune har ansvaret for hele finansiering av den nye barnehagen og driften av den.

Det som har skapt usikkerhet er knyttet til foreldremøtet som Statped gjennomførte den 23.11. Møtet ble gjort uten at kommunen var involvert, noe Statped nå i ettertid selvkritikk på.

Under foreldremøtet uttrykte Statped litt om planene til Trondheim kommune som ikke er i samsvar med de planene kommunen har.

Det vil komme mer informasjon om det på NRK Midt senere i kveld og når formannskapet i kommunen har møte i morgen.

Trondheim kommune inviterer til eget foreldremøte allerede førstkommende onsdag for å kunne berolige foreldre som nå er bekymret.

NDF har tidligere hatt god dialog med kommunen vedrørende kommunens overtagelse av Møller skolen. Vi mener at det som kommer frem i dag er i tråd med vår oppfatning av at kommunen har en god forståelse av nødvendigheten av at døve og hørselshemmede barns behov for tospråklig oppvekst.

Vi beklager at det kan oppfattes i innlegget lagt ut på vår Facebook 25.11.2017 at inkompetent offentlig forvaltning gjelder Trondheim kommune. Det er IKKE tilfelle. Det er Statped som har håndtert prosessen på en dårlig måte.