Høringer/henvendelser sendt

(Teksten på tegnspråk: https://www.youtube.com/watch?v=WvzMEEeAwPc)

Norges Døveforbund har sendt inn 3 høringer/henvendelser til departementer forrige uke og denne uken.

  1. Norges Døveforbund er ikke fornøyd med helse- og sykehjemstilbudet døve seniorer får i dag. Vi ønsker å få det på dagsorden hos Helse - og omsorgsdepartementet. Vi har bedt om et møte med dem, for å ta opp fire saker. Det er:
  • Et landsdekkende tegnspråklig sykehjemstilbud for døve eldre.  Hvis det ikke finnes tilbud til eldre døve i sitt nærmiljø, bør vedkommende få et tilbud på et landsdekkende sykehjem der andre beboere og ansatte snakker tegnspråk.
  • Utvikle tegnspråklige sykehjemsplasser der det er flere døve i samme kommune. Dette finnes allerede noen steder i landet. Vi vil at det skal få klare og tydelige rammer slik at flere kommuner oppretter slike steder.
  • Flere i hjemmetjenester må lære tegn, slik at den døve som har behov for hjemmetjeneste kan kommunisere med vedkommende på tegnspråk.
  • Ved sykehjem med tegnspråk kan det forekomme at det ikke er ledige plasser til døve senior.  Fordi de ledige plassene har blitt tildelt hørende senior.  Vi vil at døve eldre skal ha rett til å få plass på disse sykehjemmene.
  1. Endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett. Nå er det lettere for deltidsansatte å få fast og fullstilling. NDF støtter dette forslaget da mange er skeptiske til å ansette en døv person og tilbyr dem ofte en deltids stilling eller en midlertidig stilling. Ofte over en lang periode. Med den nye loven, blir de tvunget til å gi dem fast ansettelse. Vi håper dette vil føre til at flere døve får fast ansettelse.
     
  2. Regjeringen innfører et forsøk med å gi kommunen ansvar for å arrangere tilrettelagt arbeid for personer med varig nedsatt arbeidsevne. Det betyr at ansvar for å få døve i arbeid faller under kommune. Norges Døveforbund er skeptisk til dette da kunnskapsnivå om døve/hørselshemmede og tegnspråk er vanligvis lav hos kommunene.

Alle tre høringene/henvendelsene i sin helhet kan leses nedunder.