Døves Nordiske Råds historie ble i dag publisert!

Døves Nordiske Råd (DNR) har møte i helgen. Etter mange års arbeid for å skaffe finansiering og mye arbeid bak innhenting av arkivmateriell er nå arbeidet ferdig. DNR ble etablert for 111 år siden og er en viktig organ for å styrke samarbeid mellom de nordiske døveforbundene om interessepolitikk og kulturarrangementer. Se her: http://aineisto.viittomakielinenkirjasto.fi/kpn/