WFD konferanse i Budapest

Full inkludering med tegnspråk!

WFD (Verdensforbundet for døve) vil sikre at medlemmer av døvesamfunnet i alle land har rett til å bruke tegnspråk som deres primære språk i alle samfunnslag. Dette inkluderer en identitetsutvikling som en døv individ (døvekultur).

WFDs president Colin Allen og SINOSZbs president Ádám Kósa inviterer til WFD-konferanse 8-10 november 2017 i Budapest. WFD-konferansen får betydelig støtte fra den ungarske regjeringen da regjeringen vil fremheve anerkjennelse for Ungarns Døveforbund og FNs Ungarns Nasjonale Forbund for døve og Hørselshemmede. Disse orgnisasjonene er de eldste organisasjonene som representerer funksjonshemmedes interessene  i Ungarn og feirer sine 110-årsdag. Det skjer samtidig med WDF-konferansen.

Ungarn var det første landet som undertegnet og ratifiserte FNs konvensjon om rettigheter til funksjonshemmede og den valgfrie protokollen i 2007.

Konferansen vil utdype ulike temaer: tospråklig utdanning, tegnspråk i familiene, døve arbeidere, kommunikasjon uten barrierer, ny IT-revolusjon og deltakelse i beslutningsprosess.

 

Velkommen til Budapest, en livlig by med en unik historisk bakgrunn og smakkultur og så videre. Et sted for opplevelse!

For mer informasjon, besøk deres hjemmeside her.

 

VedleggStørrelse
Litt om programmet og prislisten608.56 KB
Plakat283.19 KB