Det blir en ny utredning om organisering av tolketjenesten!

Arbeids- og sosialdepartementet har valgt å lytte til oss og har bestemt det skal gjennomføres en ny utredning om organisering av tolketjenesten. Dette er en full seier for Norges Døveforbund og våre samarbeidspartnere!

Mye av kampen vi hadde om tolkesaken var kravet om en utredning av alternative organiseringer av tolketjenesten. Alle de tidligere tolkeutredningene har alltid havnet i skuffen. Denne gangen velger departementet å følge opp tolkeutredningen til Agenda Kaupang «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet». Dette skal departementet få ros for.

Tolketjenesten skal fortsatt være et statlig ansvar og ikke legges til kommunene eller til private. Våre rettigheter til tolketjenesten er forankret i folketrygdloven uavhengig av hvordan tolketjenesten er organisert. Og sånn vil det alltid være.

I brevet skriver departementet også at en del av de forslagene i tolkeutredningen til Agenda Kaupang skal følges opp. Det gjelder blant annet videreutvikling av bildetolk, akuttolk og tiltak for kompetanseutvikling blant tolkene. Departementet har presisert at det skal skje i dialog med brukerorganisasjonene.

Norges Døveforbund har hele tiden sagt at det er på høy tid at tolketjenesten blir sett på som et kommunikasjonsverktøy og ikke som et hjelpemiddel.

De signalene Arbeids- og sosialdepartementet nå kommer med gir oss et berettiget håp om en mer effektiv og bedre tolketjeneste til beste for oss brukere og for de som jobber i tolketjenesten.