Språkrådet blir i Oslo!

Språkrådet blir i Oslo!


Regjeringen har for to dager siden bestemt seg for at Språkrådet skal forbli i Oslo.
Språkrådet skal ikke flyttes ut av Oslo, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland. Det er først og fremst språkfaglige vurderinger som taler mot å flytte Språkrådet ut av Oslo, sier kulturministeren. NDF har vært svært bekymret for signalene om at Språkrådet kunne bli flyttet ut av Oslo - noe som ville svekket norsk tegnspråk. NDFog andre har brukt de samme argumentene som kulturministeren oppgir. Vi takker Venstre lederen Trine Skei Grande for at hun har utvist klokskap i denne vanskelige saken.

Les mer om saken her

 

Trine Skei Grande