• Har du en prosjektidé? Søk til Extrastiftelsen!
    Frist 15. august
  • Bli medlem hos oss
  • Foreldre spør, foreldre svarer!
    Har du et hørselshemmet barn? Da har du sikkert mange spørsmål som du gjerne skulle hatt svar på

Arendalsuka 2015

NDF deltar på Arendalsuka 2016 16.-20 august 2016

Hørselshemmede barns rettigheter i barnehagen

Foreldre- og oppvekstutvalget har laget en informasjonsfilm om rettighetene §2-6 og §5-7

Arbeidslivskontakt

Informasjon om arbeidslivskontakt

BLI MEDLEM / VERV EN VENN

NAV raserer tolketjenesten - maktmisbruk på ledelsesnivå - departemental ansvarsfraskrivelse

24.08.2016 15:19

I fjor har arbeids- og sosialdepartementet bestilt en utredning om tolketjenesten i NAV som ble offentliggjort i mars. Norges Døveforbund ser at NAV/Hjelpemidler og tilrettelegging og ledelsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet velger å se bort fra de gode forslagene til hvordan tolketjenesten kan bli bedre. Vi ser også at disse instansene vil se helt bort fra de politiske føringene Stortinget har gjort om tolketjenesten for døve og hørselshemmede.
LES MER

Seniorkurs på Ål

24.08.2016 13:46

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, i samarbeid med NDFs seniorutvalg arrangerer et seniorkurs. Søndag 25. – fredag 30. september 2016.
LES MER

Prosjekt Rådgivningskontor for døve/hørselshemmede i Hedmark og Oppland

22.08.2016 09:50

Innlandet Døveforening har i samråd med Norges Døveforbund søkt ExtraStiftelsen og fått midler til et 2 årig prosjekt for å utrede muligheten for etablering av et interkommunalt rådgivningskontor for ...
LES MER

Kalender

23.
sep
Åpen treningssamling i futsal Kvinnelandslaget for døve og hørselshemmede
21.
okt

DAGENS TEGN