Tegnnspråktolket teater høsten 2015
En oversikt

ALU seminar program "Arbeidslyst" Arbeidsslivsseminar 20.-.22 november 2015

Påmeldingsfrist 30. september

Ut av stillheten

TV2s «Ut av stillheten», og satt på dagsordenen.

Tolk på offentlige steder

Tolk på offentlige steder, Det er et demokratisk problem at døve ikke får tegnspråktolk ved offentl

BLI MEDLEM / VERV EN VENN

Ingen språkmidler til Norges Døveforbund

07.10.2015 21:27

Statsbudsjettet inneholder ikke spesielt spennende nytt og det som berører døve/hørselshemmede og tegnspråk er stort sett en videreføring av tidligere års statsbudsjetter. Nytt i år er at kulturtilskudd og tilskudd til teatertolkede teaterforestillinger til NDF nå er slått sammen til et budsjettpost. Det påvirker ikke størrelsen på det totale tilskuddet. Men vi er skuffet over at NDF ikke får driftsmidler til forbundets språkpolitiske arbeid som er å fremme norsk tegnspråk.
LES MER

Appbibliotek

05.10.2015 13:37

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse har i samarbeid med Statped Læringsressurs laget et appbibliotek som er en oversikt over apper til smarttelefon og nettbrett for mennesker med fu...
LES MER

Opptak fra Hilde Haualands disputas på norsk tegnspråk

28.09.2015 15:20

Hilde Haualand er den første døve som har disputert for doktorgraden ved et norsk universitet og hun forsvarte sin avhandling på norsk tegnspråk. I tillegg til den historiske verdien, har opptaket sto...
LES MER