• Bli medlem hos oss
  • E-POST KAMPANJE - NØDMELDING SMARTHELP
    NDF oppfordrer alle til å sende mail til justisminister med krav om å få nødmeldingstjeneste SmartHelp på plass nå!
  • Foreldre spør, foreldre svarer!
    Har du et hørselshemmet barn? Da har du sikkert mange spørsmål som du gjerne skulle hatt svar på

Du kan miste tolker

Hva rapporten og dokumentene viser:

NAV raserer tolketjenesten

De bryter med dette FN-konvensjonen

Hørselshemmede barns rettigheter i barnehagen

Foreldre- og oppvekstutvalget har laget en informasjonsfilm om rettighetene §2-6 og §5-7

BLI MEDLEM / VERV EN VENN

Du kan miste tolker

26.08.2016 17:21

Politikerne har flere ganger vedtatt å styrke tolketjenesten med økte midler. NAV har brukt midlene på andre tiltak.
LES MER

NAV raserer tolketjenesten - maktmisbruk på ledelsesnivå - departemental ansvarsfraskrivelse

24.08.2016 15:19

I fjor har arbeids- og sosialdepartementet bestilt en utredning om tolketjenesten i NAV som ble offentliggjort i mars. Norges Døveforbund ser at NAV/Hjelpemidler og tilrettelegging og ledelsen i Arbei...
LES MER

Seniorkurs på Ål

24.08.2016 13:46

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, i samarbeid med NDFs seniorutvalg arrangerer et seniorkurs. Søndag 25. – fredag 30. september 2016.
LES MER

Kalender

23.
sep
Åpen treningssamling i futsal Kvinnelandslaget for døve og hørselshemmede
25.
sep
Seniorkurs på Ål! Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, i samarbe...

DAGENS TEGN