• Prosjektsøknad til ExtraStiftelsen?
    Har du en prosjektide du ønsker å gjennomføre og trenger prosjektmidler?
  • Tegnnspråktolket teater våren 2015
    En oversikt

P2 Ekko - tekstet og tegnspråktolket

Tematikken er CI’s historie i Norge

NDF - Tegnspråk inkluderer (2014)

Vist på TV2 og TVNorge

BLI MEDLEM / VERV EN VENN

Svar på spørsmål om Statpeds (manglende) ivaretakelse av tegnspråk som minoritetsspråk og stimulerende språkmiljøer.

28.05.2015 13:33

Norges Døveforbund har stilt spørsmål til Språkrådet om Statped ivaretar sitt språkpolitiske ansvar for tegnspråk og opprettholdelsen av stimulerende og robuste språkmiljøer, ved deres planlagte oppbygging av tegnspråklig deltidstilbud i region nord.
LES MER

Melodi Grand Prix på tegnspråk

21.05.2015 15:31


LES MER

Henvendelser om Døves Kulturdager 2015

21.05.2015 10:00

Beskjed fra sentralbordet
LES MER